Select Page

Fadderattest

,
Fadderattest
Kunde: Kirken i Østre Toten
Brief: Designe fadderbrosjyrer til barnedåp
Illustrasjon på forsiden: “Vulnerable” av Linda Huber

Bilde 1: Forside – felles for alle
Bilde 2: For- og bakside brettet ut
Bilde 3: Bakside Nordlien kirke
Bilde 4: Bakside Kapp kirke
Bilde 5: Bakside Hoff kirke
Bilde 6: Illustrasjon Balke kirke
Bilde 7: Illustrasjon Totenviken kirke

Brosjyrene gis ut til alle som er faddere i barnedåper i de tre kirkene.
fadder_forsidefadder_hofffadder_nordlienfadder_kappfadder_hoff1balketotenviken

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skills

,

Posted on

June 9, 2015